Vad menas med gratis?

Ordet gratis härstammar från latinskans gratiis. Den latinska betydelsen av ordet är ”nåd” och det innebär att något skänks, helt utan motprestation. Begreppet har spridit sig till vårt vardagliga språk och betyder ungefär ”något som brukaren eller mottagaren inte är tvungen att betala för”. Att något är gratis betyder alltså att motprestation ej krävs.I alla samhällen finns olika funktioner som uppfattas vara gratis. En sådan funktion kan exempelvis vara tillgång till gator, torg och bibliotek. Dessa funktioner är i regel finansierade av skattemedel, och kan egentligen inte sägas vara gratis. Tänk dig själv, vad runt omkring dig behöver inte underhåll, kontroll och renovering?

Är något egentligen gratis?

Det finns ett känt ordspråk ifrån engelskan, ”There is no such thing as a free lunch”, vilket på svenska ungefär skulle översättas till ”Gratisluncher finns inte”. I ordspråket påvisas att allt, på ett eller annat sätt, behöver betalas. Man menar att det kan finnas dolda kostnader, kanske att du bör bjuda tillbaka.Ett annat känt ordspråk inom området är ”The best things in life are free”, vilket syftar till att allt det goda i livet faktiskt är gratis. Som exempel är skogen i grunden helt gratis, men det är samhället som har skapat kostnader och dolda kostnader för att kunna nyttja och vårda den.

Vad betyder ordet?

Ordet gratis härstammar som nämnt från latinets urålderliga ”gratiis” som står för nåd, och ”gratia” som står för ”ynnest” och ”tack”. Ordet finns i flera språk och har ungefär en likvärdig betydelse i samtliga språk. Ordet återfinns bland annat i tyska, spanska, franska, slovakiska, tjeckiska, holländska och i flertalet andra.Det finns en teologiska betydelse vars innebörd är ”Guds nåd är var morgon ny”. Från detta har begreppet gratis fått en given plats i det vardagliga språket och spridits världen över. Innebörden för ordet är att något inte kräver någon motprestation. Det finns flertalet filosofer som menar att inget i samhället bör kosta.